Infekční onemocnění

Infekční nemoc je klinicky evidentní nemoc lidí nebo zvířat, která škodí nebo zraňuje hostitele tím, že zhoršuje jeho funkce, a rezultuje z přítomnosti a aktivity jednoho nebo více patogenních agentů (původců) jako jsou: viry, bakterie, houby, protozoa (prvoci), vícebuněčné parazit a odchylně proteiny známé jako priony. Přenos infekční nemoci může proběhnout několika cestami: kontaktem s infikovanými osobami nebo živočichy, vodou, potravou, vzdušnou inhalací (vdechnutím) nebo přes bacilonosičové rozšíření.
Nakažlivá nemoc (zvaná i komunikativní nemoc) je infekční nemoc, která je schopna přenosu z osoby nebo živočicha na dalšího. Nakažlivé nemoci se často rozšiřují přímým kontaktem s osobou, kontaktem s tělesnými tekutinami infikovaných osob nebo s objekty, které infikované osoby kontaminovaly.


Infekční choroby


 

Léčba


 

Prevence


 

Termín nakažlivost popisuje schopnost organismu proniknout do, přežít a množit se v hostiteli, dokud infekčnost nemoci indikuje komparativní (srovnávací) lehkost, se kterou se nemoc přenáší na jiných hostitelů. Ale termín infekce není synonym termínu infekční nemoc, protože infekce nemusí způsobit klinické symptomy nebo poškodit hostitele funkce.