Infekce střev

Střevní infekce nejsou jen nejznámější smrtelné bakteriální choroby středověku (cholera, tyfus, úplavice). Jedná se o široký komplex infekčních - bakteriálních a virových onemocnění, způsobených zejména bakteriemi salmonela, Yersinia , escherichia, clostridium, měňavkami Entamoeba, nálevníci balantidium, červy, ale i neinfekčních onemocnění (důsledky stresu, vedlejších účinků léků, toxinů od kvasinek a plísní, antibiotiky narušené rovnováhy mikroflóry) postihujícich tlusté i tenké střevo.

Přenos střevních chorob

Pitnou vodou

Pitná voda je jedním z nejvýznamnějších faktorů přenosu střevních nákaz. Kontaminuje se prosakováním výkalových látek z povrchové vody a půdy do zdrojů pitné vody nebo při poruchách ve vodovodní síti. Výjimečně se může kontaminovat i rukama nosičů a nemocných nebo předměty. Pitnou vodou se nejčastěji přenáší tyfus, dyzentérie, virová hepatitida A.

Potravinami

Primární kontaminované: jde o potraviny, které pocházejí z nemocných zvířat.

Druhotně kontaminované: potraviny kontaminované exkrementy zvířat znečištěnými rukama osob manipulujícími s nimi.

Při přenosu nákazy potravinami se nejčastěji uplatňuje maso, masné výrobky, vnitřnosti zvířat a vejce, které nejsou dostatečně tepelně zpracované. Při zpracovávání infikovaného masa a při manipulaci s vejci může dojít ke kontaminaci kuchyňského nářadí, pultu, na kterém se maso zpracovává, následně rukou, čímž může nastat i kontaminace potravin, které již byly tepelně zpracovány, s následnou infekcí člověka. K nákaze může dojít i konzumací kontaminované zeleniny a ovoce. Ke kontaminaci dochází zejména při hnojení půdy lidskými výkaly a zalévání kontaminovanou povrchovou vodou, ovoce se nejčastěji kontaminuje mouchami.